Area Information

Nagoya Port

สถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยของนาโกย่า

MAP

การเดินทางเวลาวันหยุดค่าเข้า


3พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV and Railway Park

บนศูนย์กลางเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นโทไคโด ที่รวมคอลเล็คชั่นรถไฟ และชินคันเซ็นและรถไฟพลังแม่เหล็กที่มีความเร็วสูงที่สุดโลก มาจัดนิทรรศการ นอกจากนี้แล้วยังสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และกลไกต่างๆของรถไฟได้อีกด้วย

จากสถานีรถไฟ Kinjofuto สาย Aonami Line เดินเท้าประมาณ 2 นาที

10:00〜17:30น.
(เข้าก่อนประตูปิด 30 นาที)

วันอังคาร (ในกรณีวันหยุด จะเลื่อนเป็นวันถัดไป), ช่วงสิ้นปีและปีใหม่

ผู้ใหญ ่: 1,000 เยน , นักเรียน : 500 เยน , เด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบขึ้นไป) : 200 เยน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


4พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า (Port of Nagoya Public Aquarium)

สัตว์กว่า 50,000 ตัว 500 สายพันธุ์ที่มารวมกันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้แล้วยังมีโชว์ปลาโลมาและการฝึกปลาวาฬออร์ก้าที่มีการจัดแสดงโชว์ในทุกๆวัน

จากสถานีรถไฟ Nagoyako สาย Meiko Line
เดินเท้าประมาณ 5นาที

09:30〜17:30
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)
※เข้าก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

วันจันทร์(ในกรณีวันหยุด จะเลื่อนเป็นวันถัดไป),
วันที่ 15-19 มกราคม

ผู้ใหญ่ : 2,000 เยน , นักเรียน : 1,000 เยน ,
เด็ก (มากกว่า 4 ปี) : 500 เยน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


Nagoya Port Garden Pier Maker's Pier