Area Information

SAKAE

แหล่งช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย ในนาโกย่า

MAP

การเดินทางเวลาวันหยุดค่าเข้า


1Oasis 21

แลนด์มาร์คของย่าน “ซากาเอะ” พื้นที่เดินเล่นชมวิวสูงจากพื้น 14 เมตร

สถานีรถไฟใต้ดิน Sakae สาย Higashiyama Line เชื่อมต่อสถานีี

เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด

Spaceship Aqua
เปิดตั้งแต่ 10.00น – 21.00 น.
ร้านค้า 10.00น. – 21.00 น.
ร้านอาหาร 10.00น.-22.00 น.
*บางร้านอาจเปิดให้บริการถึง 20.00 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


2พิพิธภัณฑ์ศิลปะนาโกย่า

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติของสวนสาธารณะชิราคาวะ
ท่านสามารถชมศิลปะร่วมสมัยและศิลปิน
ในท้องถิ่นได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้

เดิน5 จากทางออกหมายเลข 4
หรือ 5 สถานีรถไฟใต้ดินFushimi

หยุดทุกวันจันทร์ (เปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดทำการในวันถัดไป)
※(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9:30น.-17.00น.
(วันศุกร์เปิดทำการถึง 20.00น.)
※(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ผู้ใหญ่ 300 เยน
นักเรียนม.ปลาย และ นักศึกษา 200 เยน
นักเรียนประถม และ มัธยมต้นเข้าชมฟรี
มีการเก็บค่าบริการเพิ่มในส่วนของงานแสดง
พิเศษ มีตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธ
ภัณฑ์วิทยาศาสตรเมืองนาโกย่าจำหน่ายใน
ราคา 500 เยน

and more >>


3พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า (Nagoya City Science Museum)

ท้องฟ้าจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับ
การรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก รวมไปถึงห้อง
ทดลองความหนาวสุดขีด ซึ่งสามารถทด
ลองความหนาว-30 องศา และห้องทดลอง
ต่างๆให้เรียนรู้มากมาย

เดินเท้า 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน Fushimi ทางออกหมายเลข 4 หรือ 5

ทุกวันจันทร์,วันศุกร์ในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน, วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่

9.30〜17.00 น.

ห้องจัดแสดงและท้องฟ้าจำลอง
ผู้ใหญ่ : 800เยน (400เยน)
นักศึกษา และ นักเรียนมัธยมปลาย :
500 เยน (200 เยน)
เด็กเล็ก : เข้าชมฟรี
*ราคาในวงเล็บคือราคาเข้าชมห้องจัดแสดงเท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


 งาน World Cosplay Summit

เป็นงานที่รวมเอาวัฒนธรรมการแต่งตัวแบบ “มังงะ หรือ อนิเมะ” ของญี่ปุ่น หรือ “คอสเพลย์” จากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันที่นี่ เพื่อประกวดแข่งขัน
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเดินพาเรทในเมือง ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


Bincho Sapporo Kani-Honke Gomitori KULULU Yabaton